0item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Product was successfully added to your shopping cart.

ElevateDB

ElevateDB voor Delphi en C++Builder Database Ontwikkelaars

Navigatie en SQL Toegangs Methoden

 

ElevateDB ondersteunt zowel navigatie en SQL toegangsmethoden. Dit houdt in:

 

 • Direct Toegang tot Tabellen en Weergaves
  U kunt direct een tabel of weergave benaderen en updaten door gegbruik te maken van TEDBTable component properties/methoden zoals Eerste, Volgende, Voorgaande, Laatste, FindKey, Locate, SetRange, Filter, Invoegen, Wijzigen en Verwijderen.

 

 • Execute SQL Statements, Stored Procedures, Scripts
  U kunt tabellen benaderen en updaten door gebruik te maken van SQL en de TEDBQuery,TEDBStored Proc, and TEDBScript componenten. Beide sensitieve en niet-sensitieve resultaat sets kunnen terugekomen van elk SELECT statement, en u kunt toegang krijgen tot en iedere willekeurige resultaat set updaten door gebruik te maken van TEDBQuery, TEDBStoredProc, en TEDBScript component properties/methoden zoals Eerste, Volgende, Voorgaande, Laatste, Locate, Filter, Invoegen, Wijzigen en Verwijderen.

Dit geeft u het beste van twee werelden, zonder in te hoeven leveren op prestatie of functionaliteit. ElevateDB is ontwikkeld om beide soorten toegang te ondersteunen, zodat u geen prestatie problemen tegenkomt tijdens het browsen binnen grote tabellen met het TEDBTable component of het selecteren van een enkele regel voor een update met het TEDBQuery component.


SQL Support


ElevateDB ondersteunt een grote subset van de SQL-2003 SQL taal voor DML (data-manipulatie) en DDL (data-definitie) verklaringen en bevat de volgende functies:

 • Catalog en Informatie Schema Support
  ElevateDB bevat complete catalog support, inclusief het opvragen van het Information schema voor database objecten en het opvragen van de Configuration database voor systeem-brede objecten.

 

 • Complete User Security
  Rollen en gebruikers kunnen worden gedefinieerd en privileges kunnen worden toegekend aan iedere database of configuratie object.

 

 • Bevat
  Standaard primaire sleutel, referentie sleutel, unieke en ondersteuning van controle beperkingen voor tabellen.

 

 • Standard Data Types
  Alle standaard data types worden ondersteund, inclusief CHAR, VARCHAR, BOOLEAN, SMALLINT, INTEGER, FLOAT, DECIMAL, NUMERIC, CLOB, BLOB, DATE, TIME en TIMESTAMP.

 

 • Gegenereerde en Berekende Kolommen
  Gegenereerde kolommen zijn expressie kolommen die worden opgeslagen in elke rij en automatisch worden bijgewerkt nadat een rij is bijgewerkt. Berekende kolommen zijn expressieve kolommen zijn die virtueel zijn en iedere keer worden geëvalueerd wanneer afhankelijke kolommen zijn gewijzigd. Beide kunnen referencies naar systeem functies bevatten evenals gebruiker-gedefinieerde functies die op hun beurt SQL statements kunnen uitvoeren (zie SQL/PSM ondersteuning hieronder). Tevens kunnen gegenereerde en berekende kolommen worden geïndexeerd, wat betekent dat ze kunnen worden gebruikt om kolommen te indexeren die normaal gesproken niet geïndexeerd kunnen worden zoals CLOB en BLOB kolommen.

 

 • CLOB/BLOB Kolommen
  CLOB (groot karakter object) en BLOB (groot binary object) kolommen kunnen worden gedefinieerd die in staat zijn tot 2GB data per rij op te slaan. CLOB kolommen kunnen overal worden gebruikt waar normaliter een VARCHAR kolom zou worden gebruikt.

 

 • Per Kolom Samenvoegingen
  Samenvoegingen kunnen worden toegekend aan iedere CHAR, VARCHAR of CLOB kolom en kunnen worden aangepast met vlaggen voor hoofdletters, accentie-ongevoeligheid, Kana-ongevoeligheid en breedte-ongevoeligheid. Geïndexeerde kolommen kunnen kunnen een basis kolom collectie negeren en kolom referenties in alle DML SQL instructies kunnen worden geforceerd om een specifieke sortering voor vergelijkings operators te gebruiken.

 

 • Datum/Tijd Interval Ondersteuning
  Complete datum/tijd interval ondersteuning is onderdeel van ElevateDB, waarmee u eenvoudig data, tijden en tijdstempels kunt toevoegen en aftrekken en de resultaten naar en van de verschillende representaties van de intervallen kunt gieten. De standaard Jaar-Maand en Dag-tijd interval types worden ondersteund.

 

 • Gevoelige Resultaten Sets met Sub-Queries
  SELECT statements die sub-queries kunnen bevatten (gecorreleerd of on=gecorreleerd) in de SELECT expressie lijst kunnen gevoelige (aanpasbare) resultaat sets opleveren in ElevateDB. Dit betekent dat u zoekakties in andere tabellen in de SELECT lijst kunt uitvoeren en nog steeds een resultaatset kunt krijgen die rechtstreeks kan worden gewijzigd.

 

 • Weergaves
  Weergaves kunnen worden gedefinieerd door gebruik te maken van een geldig SQL SELECT verklaring en een sensitieve (aanpasbare) resultaatset terug geven. Weergaves kunnen ook worden gedefinieerd als beperkt om de invoeging van eventele rijen te weigeren die in strijd zijn met het WHERE componenten van de SELECT instructie. Wanneer een van de basis tabel kolommen waarnaar wordt gerefereerd in een weergave wordt gewijzigd zodat de data gegevens types zijn gewijzigd, wordt de weergave automatisch aangepast aan deze wijzigingen.

 

 • Afgeleide Tabellen
  ElevateDB geeft u de mogelijkheid om afgeleide tabellen te specificeren in SQL DML verklaringen. Een afgeleide tabel is eenvoudigweg een andere query die is gespecificeerd in de FROM clausule, een naam heeft gekregen en behandeld als een tabel wat de buitenste SQL verklaring betreft. ElevateDB kan ook sensitieve resultaatsets terugkoppelen van afgeleide tabellen en afgeleide tabellen kunnen zo diep als nodig worden genest.

 

 • Tekst Indexering
  CHAR, VARCHAR, en CLOB kolommen kunnen tekst-geïndexeerd zijn, voor het toestaan van zeer snelle geïndexeerde zoekopdrachten op woorden die wildcards kunnen bevatten en kunnen worden gecombineerd met AND en OR uitvoeringen.Geïndexeerde tekst kan worden gefiltert door gebruik te maken van plug-in text filter modules (DLLs), waarmee tekst kan worden gehaald van document types als HTML, XML, en RTF voorafgaand aan indexering en specifieke kolommen kunnen worden gebruikt om het type tekst dat gefilterd moet worden aan te geven. De word generatie kan ook worden aangepast door gebruik te maken van plug-in word generator modules (DLLs), waarmee men kan controleren hoe worden zijn opgenomen in de tekst indexering.

 

 • Uitvoering Plannen en Hints
  ElevateDB kan plannen uitvoeren en terugkoppelen voor iedere SELECT, INVOEG, WIJZIG, of VERWIJDER verklaring. Een uitvoeringsplan beschrijft hoe ElevateDB een bepaalde query zal uitvoeren inclusief I/O kostenramingen, opnieuw bestellen en tips over het verbeteren van de uitvoerings prestaties.

 

 • Client Notificaties
  ElevateDB kan SQL uitvoerings berichten sturen zoals voortgang, status, of log berichten naar de vragende klant applicatie, zelfs naar externe client applciaties die toegang tot een ElevateDB Server via C/S hebben. ElevateDB kan ook detecteren wanneer een client toepassingen de uitvoering wil afbreken en dienovereenkomstig handelen.


SQL/PSM Support


ElevateDB ondersteunt een variant van de SQL-2003 SQL/PSM taal voor scripts,jobs, stored procedures, functions, and triggers die zijn gericht op dynamische SQL en de volgende functies bevatten:

 • Mix DDL en DML Uitvoeringen
  Alle DDL en DML uitvoeringen kunnen worden gemixt en tabellen kunnen worden gemaakt, benaderd en gewijzigd en dan worden gedropped, dit allemaal binnen dezelfde SQL/PSM routine.

 

 • Dynamic Cursors en Uitvoeringen
  De DECLARE uitvoering kan worden gebruikt om de cursor te alloceren en uitvoerende objecten die kunnen worden voorbereid en dan geopend. Hierdoor kan men een specifieke geparametiseerde verklaring ineens voorbereiden, en deze dan meerdere malen met paramaters uitvoeren. Cursors zijn bi-directioneel, kunnen gevoelig of ongevoelig zijn en kunnen worden teruggekoppeld als een resultaat set cursus door stored procedures and scripts. Cursor uitvoeringen bevatten fetching (eerste, laatste, volgende, voorgaande, relatieve), invoeging, wijziging, verwijderen, verversen en ontvangen van het aantal rijen.

 

 • Transactie Ondersteuning
  Transacties kunnen worden uitgevoerd binnen iedere SQL/PSM routine.

 

 • Toegang Meerdere Databases
  Toegang tot meerdere verschillende databases vanuit ieder script of taak met de USE uitvoering.

 

 • Meerdere Parameter Types
  Scripts, stored procedures, en functies kunnen in, out, in/out parameters accepteren.

 

 • Lengte-Onafhankelijke VARCHAR en VARBYTE Types
  VARCHAR en VARBYTE variabelen en parameter declaraties kunnen worden gemaakt zonder een lengte te specificeren.

 

 • ARRAY Types
  Array types worden ondersteund voor elke basis data type en de LENGTH en CARDINALITY functies kunnen worden gebruikt om de lengte van een gegeven matrix te ontvangen.

 

 • Standaard Constructies
  Alle vertakkingen (IF en CASE) en looping (WHILE, LOOP, en REPEAT) constructiess worden ondersteund.

 

 • Exception Handling
  Routines kunnen gebruik maken van EXCEPTION blokken die trapping ondersteunen, en optioneel uitzonderingen opnieuw te verhogen. Gebruikers gedefinieerde uitzonderingen kunnen ook worden verhoogd door een routine.

 

 • Call Other Routines
  Elke routine heft toegang tot een system of door gebruiker-gedefinieerde functie en kan CALL andere opgeslagen procedures, inclusief recursieve calls.

 

 • Geavanceerde Triggers
  Triggers kunen worden gedefinieerd als VOOR of NA INVOEGING, BIJWERKEN (van specifieke kolommen), VERWIJDER, ERROR, or ALL (universeel) triggers. ERROR triggers kunnen uitzonderingen re-raisen of hun eigen uizonderingen verhogen. Alle triggers kunnen ieder moment worden ingeschakeld of uitgeschakeld en kunnen toegang krijgen tot speciale OLDROW en NEWROW rij waardes, inclusief BLOBs. Triggers kunnen ook worden gedefinieerd om alleen te worden uitgevoerd wanneer aan een bepaalde voorwaarde is voldaan. Tot slot, triggers kunnen detecteren wanneer de actuele uitvoer te wijten is aan de hoeveelheid replicatie updates, of optreedt tijdens een normale bewerking, tesamen met het soort operatie dat op dit moment wordt uitgevoerd(universal ALL triggers).

 

 • Client Notificaties
  Routines kunnen worden gestuurd vooruitgang, status, of log berichten naar de vragende client applicatie, zelfs naar remote client applicaties die een ElevateDB Server via C/S benaderen. Routines kunnen ook worden opgespoord wanneer de client applicatie een uitvoering wil afbreken en dienovereenkomstig te handelen

 

 • Configuratie en Catalog Informatie
  De systeem Configuratie database en database-specifieke Informatie schema tabellen kunnen worden benaderd vanuit iedere routine.

Gebruik de SQL/PSM functionaliteit in ElevateDB, een database kan wroden geprogrammeerd om samen te werken met een client access type interface (Delphi/C++Builder, ODBC, .NET, Java) zonder dat deze vraagt om specifieke client-applicatie code


Replicatie


ElevateDB bevat een extreem flexibel replicatie systeem dat bestaat uit de volgende functies:

 • Alle Modes Ondersteund
  Elke replicatie wordt ondersteund, inclusief uni-directioneel, bi-directioneel, push, pull, merge, en snapshot (door gebruikte maken van backup/restore faciliteiten).

 

 • Configurabele Publishing
  Individele tabellen kunnen worden geconfigureerd naar publish hun updates, en gepubliceerde updates kunnen worden comprimeerd om ruimte te sparen.

 

 • Incremental Hot Backup
  In aanvulling op de online full backups, kan replicatie worden gebruikt voor de implementatie van een incremental hot backup van een database, met permissive voor een quick switch-over naar een nieuwe backup server voor het herstellen van rampen.

 

 • Virtuele Opslag Functionaliteit
  Virtuele opslag kan woren gebruikt voor het verplaatsen van update en backup bestanden naar van van een ElevateDB Server of installatie. Oplagplaatsen kunnen ook worden gebruikt voor het opslaan van ieder bestand type, waarmee ze net zo zinvol zijn als bestands bibliotheken. Zowel lokale en niet-lokale opslagplaatsen kunnen worden gedefinieerd en bestanen kunnen worden gekopieerd tussen iedere combinatie van opslagplaatsen (lokaal naar lokaal, lokaal naar niet-lokaal etc.). Gebruikers en rollen kunnen privileges krijgen toegekend voor elke gedefinieerde opslagplaats.

 

 • Trigger Handling
  Triggers kunnen detecteren wanneer updates zijn geladen voor een specifieke table en special "on error" triggers kunnen kiezen om eenvoudig te loggen en bepaalde uitzonderingen die optreden tijdens het laten van de updates te onderdrukken.


Transparant Lokaal en Client-Server Toegang


Wijzigen tussen lokale en client-server toegang vereist een eenvoudige modificatie aan de TEDBSession SessionType property. ElevateDB C/S toegang is automatisch geoptimaliseerd voor de meeste LAN/WAN implementaties, met functionaliteiten als:

 • Geoptimaliseerde Rij Navigatie
  ElevateDB leest alleen voldoende rijen om te voldoen aan eventuele bijgevoegde gegevens detective besturingselementen. Wanneer een multi-row, data-aware control, zoals een grid is gekoppeld aan een ElevateDB dataset, zal de navigatie automatisch de rijen lezen in brokken die voldoen aan het aantal zichtbare rijen in de multi-row, data-aware control. Als aanvulling hierop kunt u specificeren hoe veel rijen een TEDBTable, TEDBQuery, TEDBStoredProc, of TEDBScript component leest in iedere Eerste, Volgende, Voorgaande, Laatste calls, alsook welke andere navigatie op een table, view of resultaat set, door gebruik te maken van de RemoteReadSize property. Deze property waarde kan te allen tijde dynamisch worden aangepast, waardoor de ontwikkelaar het optimale aantal te lezen rijen kan selecteren voor elke bewerking.

 

 • Bi-Directionele Rij Caching
  Alle rijen die worden gelezen in brokken zijn client-side in het geheuygen opgeslagen en kunnen worden genavigeerd op een bi-directionele manier. Ook BLOBS worden altijd client-side gecached voor een zeer snelle C/S BLOB toegang

ElevateDB

Vanaf: € 289,00

 

ElevateDB

Kies uw variant

Full-Version